Soortenbescherming

Vinden de werkzaamheden plaats in het netwerk van ecologische infrastructuur?

Om het voortbestaan van bepaalde planten en dieren te garanderen, werd een ecologisch netwerk uitgewerkt. Op openbaar domein worden permanente leefgebieden aangelegd. Die worden met elkaar verbonden via stapstenen en corridors. Aanvullend kunnen ook tijdelijke gebieden en initiatieven op bedrijfsterreinen in het netwerk ingepast worden.

Kijk hieronder op de kaart of je in een netwerk ecologische infrastructuur ligt: