Soortenbescherming

Wijzigen de werkzaamheden een of meerdere havenspecifieke habitats?

Bekijk hieronder het overzicht van havenspecifieke habitats.

Droge graslanden en ruigtes

Eutroof water en diepe plassen

Gebouwen en droge infrastructuur

Natte graslanden en depressies

Pioniersvegetatie type II

Riet en moeras

Rugstreeppadpoelen

Struweel en bos