Soortenbescherming

Betreft het een Europees beschermde soort binnen de speciale beschermingszone?

Volgende dieren en planten zijn Europees beschermde soorten binnen de speciale beschermingszone:

  • Slechtvalk
  • Bruine kiekendief
  • Zwartkopmeeuw
  • Visdief
  • Blauwborst
  • Groenknolorchis
  • Rugstreeppad
  • Meervleermuis