Soortenbescherming

Afwijking nodig

Voor afwijkingsaanvragen binnen het Antwerpse havengebied is een specifiek formulier ontwikkeld. Het formulier kunt u via deze link downloaden.

Een afwijking die wordt aangevraagd in het kader van het Soortenbesluit vervangt niet de verplichtingen uit andere natuurwetgeving zoals de opmaak van een passende beoordeling of de aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van bepaalde vegetatietypes of kleine landschapselementen in het kader van het Natuurdecreet en haar uitvoeringsbesluiten.

Neem voor meer informatie hierover contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

  • Oost-Vlaanderen 09 276 20 00
  • Antwerpen  03 224 62 62