Soortenbescherming

Afwijking inclusief (voortoets) passende beoordeling nodig

Een afwijking die wordt aangevraagd in het kader van het Soortenbesluit vervangt niet de verplichtingen uit andere natuurwetgeving zoals de opmaak van een passende beoordeling of de aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van bepaalde vegetatietypes of kleine landschapselementen in het kader van het Natuurdecreet en haar uitvoeringsbesluiten.

Neem voor meer informatie hierover contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): 

  • Voor Oost-Vlaanderen  09 276 20 00
  • Voor Antwerpen 03 224 62 62.

Het formulier om een afwijking aan te vragen kunt u via deze link downloaden.