Toegankelijkheid

Melding

Indien jouw activiteit geen machtiging of toestemming vereist, hoef je in principe geen contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos of de beheerder van het gebied. Toch raden we steeds aan om de geplande activiteit vooraf te melden aan de beheerder. We denken hierbij vooral aan grootschalige wandel- of jogactiviteiten die soms op dezelfde routes plaatsvinden als de gemachtigde fiets- of ruiteractiviteiten. Wanneer deze activiteiten vooraf worden gemeld met inbegrip van de geplande routes dan kunnen, bijvoorbeeld via bijsturing van het parcours, onaangename verrassingen worden vermeden op de dag zelf. Bij grootschalige activiteiten komt vaak ook extra organisatie kijken zoals de inrichting van een controlepost waarvoor sowieso een machtiging is vereist. 

Voor activiteiten in domeinen van het agentschap neem je liefst 35 dagen voor de activiteit contact op met de beheerder.