Toegankelijkheid

Melding

Als jouw activiteit geen toestemming vereist, hoef je in principe geen contact op te nemen met Natuur en Bos of de beheerder van het gebied. Toch raden we steeds aan om de geplande activiteit vooraf te melden aan de beheerder. We denken hierbij vooral aan grootschalige wandel- of jogactiviteiten die soms op dezelfde routes plaatsvinden als de gemachtigde fiets- of ruiteractiviteiten. Wanneer deze activiteiten vooraf worden gemeld met inbegrip van de geplande routes dan kunnen, bijvoorbeeld via bijsturing van het parcours, onaangename verrassingen worden vermeden op de dag zelf. Bij grootschalige activiteiten komt vaak ook extra organisatie kijken zoals de inrichting van een controlepost waarvoor sowieso een toelating is vereist. 

Om toestemming te verkrijgen voor activiteiten in natuurgebieden van Natuur en Bos of van derden neem je minstens 35 dagen voor de activiteit contact op met de beheerder. De beheerder geeft binnen veertien dagen schriftelijk te kennen of de activiteit al dan niet toegelaten wordt.