Toegankelijkheid

Andere ondersteuning

Subsidies openstelling van erkende en Vlaamse natuurreservaten

De toegankelijkheidsregeling voor de natuurreservaten maakt deel uit van de beheerplannen van de erkende of Vlaamse natuurreservaten. De goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling gebeurt via de erkenning van private natuurreservaten of de aanwijzing van Vlaamse natuurreservaten. Voor de toegankelijkheidsregeling in de erkende natuurreservaten voorziet de overheid een subsidie voor de openstelling. 

Ondersteunende organisaties: bosgroepen  

Boseigenaars kunnen altijd een beroep doen op de expertise en inzet van de bosgroepencoördinator. Hij is de aangewezen persoon om het functionele gebruik van bossen, hun toegankelijkheid en de noden van omwonenden op elkaar af te stemmen. Alle informatie op www.bosgroepen.be.​ Ook regionale landschappen, provinciale werkgroepen, gemeenten... kunnen een ondersteunende rol spelen.