Toegankelijkheid

Subsidies openstelling bossen en natuurgebieden

De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk bossen en natuurreservaten openstellen voor het publiek. Ze biedt daarvoor ondersteuning aan. Privé-eigenaars (natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen) en lagere overheden (gemeente, provincie, OCMW, kerkfabriek…) die hun bos of natuurgebied openstellen voor publiek kunnen aanspraak maken op subsidies. Openstelling voor publiek vergt immers extra onderhoud en investering. Met de subsidies wil de overheid de openstelling aantrekkelijker maken. 

De vraag naar groene ruimte en speelbossen is in Vlaanderen erg groot. De Vlaamse overheid wil de sociale en recreatieve rol van het bos voor een brede doelgroep ontsluiten. In de regel zijn alle bossen en natuurgebieden voor het publiek toegankelijk, zij het uitsluitend op de boswegen. Beheerders van privébossen of -natuurgebieden mogen echter hun terreinen ontoegankelijk verklaren. Om beheerders ertoe aan te zetten hun bos toch open te stellen verleent de overheid een subsidie voor openstelling.

Voorwaarden voor subsidie 

Subsidies voor openstelling zijn enkel mogelijk voor terreinen met een oppervlakte van minstens 5 ha met een goedgekeurd natuurbeheerplan en een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling.

Als je een subsidie wilt krijgen, dan moet je het terrein in principe het hele jaar door openstellen. In sommige gevallen kun je het terrein toch een tijd lang afsluiten. Wanneer je jouw subsidie wilt behouden, dan kan dat alleen maar om twee redenen:

  • om ecologische redenen kun je het terrein maximaal vijf maanden per jaar afsluiten
  • om veiligheidsredenen (bv. voor jacht of bij een exploitatie) kun je het terrein maximaal twee maanden per jaar afsluiten.

In totaal mag het terrein maximaal vijf maanden per jaar afgesloten zijn.

Meer informatie over de TR en het opstellen ervan vind je hier. Je kunt hiervoor ook terecht bij deze aanspreekpunten of bij jouw bosgroep. 

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?

De jaarlijkse subsidie bedraagt 70 euro per ha voor het eerste jaar en 40 euro per ha voor de volgende jaren. Wanneer je in het terrein speelzones, vrij toegankelijke zones, bivakzones of hondenlosloopzones afbakent, dan krijg je daarvoor 120 euro per ha (oppervlakte van de zones) extra. Deze subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De openstellingsubsidies worden samen uitbetaald met de jaarlijkse beheersubsidies van het natuurbeheerplan.