Jacht

Nuttige informatie

Op deze pagina vind je ook belangrijke informatie over wildbeheer.

Aankondiging van geplande jachtactiviteiten

Met dit bord kan de jachtrechthouder vrijwillig de geplande jachtdagen aangeven.

Waarschuwing voor een geplande jachtactiviteit

Met dit bord moet de jachtrechthouder een drijf- of drukjacht op grof wild aangeven.

Verboden doorgang omwille van een geplande jachtactiviteit

Het toegankelijkheidsbesluit bepaalt dat bij jachtactiviteiten de bossen en de natuurreservaten geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk kunnen worden gemaakt via een verbodsbord. De beheerder moet de verbodsborden aanbrengen aan de belangrijkste toegangen van het ontoegankelijk te stellen geheel of deel. De borden moeten uiterlijk 48 uren voor de jachtactiviteit geplaatst worden, tenzij wanneer de inwerkingtreding onverwijld moet plaatsvinden, en ze moeten uiterlijk 24 uur na het einde van de jachtactiviteit verwijderd worden. 

Vogelrijke gebieden