Jacht

Vervoer en handel

Om stroperij tegen te gaan is ook het verhandelen en vervoeren van wild aan strikte regels gebonden. Die regels staan beschreven in het Jachtdecreet en in het Jachtvoorwaardenbesluit.
De basisregel is eenvoudig. Wild kan levend of dood vervoerd en verhandeld worden vanaf de dag dat de jacht open gaat tot tien dagen na de sluiting van de jacht. Deze beperking geldt niet voor:

  • diepgevroren vlees van ree
  • in gevangenschap gekweekt wild
  • wild dat buiten het Vlaamse Gewest op legale manier werd verkregen
  • wild dat afkomstig is van bestrijding (dit mag enkel vervoerd, maar niet verhandeld worden en bij het vervoeren van dergelijk wild dient men in het bezit te zijn van het meldingsformulier van de bestrijding)

Buiten de openingstijden van de soort in kwestie kan het Agentschap voor Natuur en Bos een afwijking verlenen voor het vervoer van levend wild of eieren.