Een natuurbegraafplek beheren

Een natuurbegraafplek beheren

Op de natuurbegraafplek zal het natuurbeheer resulteren in een continu natuurbeeld zodat rust en sereniteit op langere termijn gegarandeerd zijn. Het beheer kan worden vastgelegd in een natuurbeheerplan.

Het regulier beheer zoals dunnen en maaien zijn geen belemmering voor het inrichten van een natuurbegraafplek. Het is de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur om helder te communiceren naar de nabestaanden dat op de begraafplek en in de specifieke begraafzone bos- en natuurbeheerwerken kunnen plaatsgrijpen. Ook de risico’s op natuurlijke verstoring van de zone (vb storm, brand,…) moeten door de gemeente aan nabestaanden worden toegelicht. Zones waar ingrijpende beheerwerken noodzakelijk zijn (vb. omvorming, kaalkap, branden, plaggen, chopperen,…) komen niet in aanmerking om er een natuurbegraafplek in te richten.

Voor het beheren van een  officiële natuurbegraafplek wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de eigenaar en de beheerder van het gebied. De samenwerkingsovereenkomst legt éénduidig de afspraken vast over de bevoegdheden voor het beheer van de natuurbegraafplek.

Een officiële natuurbegraafplek heeft een duidelijke toegankelijkheidsregeling. De toegankelijkheidsregeling wordt bij de toegangen van de natuurbegraafplek door de beheerder gecommuniceerd.

De bestemming blijft minstens de duurtijd van één natuurbeheerplan (24 jaar) behouden. De grafrust wordt minimaal voor een periode van 10 jaar na de laatste asverstrooiing of urnenbegraving gerespecteerd.

Je bent automatisch verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) via de Vlaamse overheid.

De veiligheidsrisico's op de natuurbegraafplek worden regelmatig door de beheerder geëvalueerd. De procedure voor de (jaarlijkse) veiligheidscontrole is gelijkaardig als voor andere gebieden die toegankelijk zijn voor recreanten.