Natuurbegraafplekken

Natuurbegraafplekken in ANB-domeinen

Op vraag van een lokaal bestuur kan ook op domeinen van ANB nagegaan worden of er mogelijkheden zijn om een natuurbegraafplek in te richten. Indien er besloten wordt om een natuurbegraafplek aan te duiden worden er heldere afspraken gemaakt omtrent beheer, gebruik en toezicht. Basisprincipe is dat het regulier natuurbeheer door ANB wordt uitgevoerd, en dat alle specifieke taken voor gebruik en toezicht van de natuurbegraafplek door het lokaal bestuur worden opgenomen.

De contactgegevens van regiobeheerders voor de ANB-domeinen vind je hier.