Toegankelijkheid

Gratis toegankelijkheidsborden

De Vlaamse overheid stelt toegankelijkheidsborden gratis ter beschikking voor eigenaars die hun gebied actief willen toegankelijk maken. We stellen de borden ter beschikking op basis van het goedgekeurde bebordingsplan. Het bebordingsplan is een onderdeel van de toegankelijkheidsregeling. De beheerder hoeft zelf niets te ondernemen om de borden te verkrijgen. Het Agentschap neemt hiervoor contact op met de beheerder. 
Het bord V.14 ‘verboden toegang – privé-eigendom’ wordt niet gratis ter beschikking gesteld tenzij dit bord wordt gebruikt in een opengesteld privé-bos om bepaalde deelgebieden ontoegankelijk te stellen.