Hoe wijzigen?

Hoe wijzigen?

Een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling kan gewijzigd worden via een verkorte procedure. Deze verkorte procedure voor het wijzigen van een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling wordt voorzien in geval de bestaande recreatieve mogelijkheden verder worden ontwikkeld of verminderd.

Voor het geval dat de beoogde wijziging nieuwe recreatiemogelijkheden toevoegt of bestaande schrapt, moet de wijziging verlopen volgens dezelfde procedure als het goedkeuren van een nieuwe toegankelijkheidsregeling. Meer concreet is dit het geval voor:

  • het toevoegen van nieuwe categorieën van gebruikers of het schrappen van het aanbod voor een of meerdere categorieën van gebruikers zoals fietsers, ruiters of gespannen
  • het toevoegen van nieuwe categorieën van zones of het schrappen van bedoelde zones zoals bivakzones, speelzones, vrij toegankelijke zones of hondenlosloopzones

Het verschil tussen een verkorte procedure en een gewone procedure is dat in de verkorte procedure geen adviesprocedure en publieke consultatie vereist is.