Visserij

Consumptieadvies - code loodgebruik - wat doen bij vissterfte?

Consumptieadvies - vervuiling in paling

Omwille van de aanwezigheid van vervuilende stoffen ontraadt de Vlaamse Overheid ten zeerste de consumptie van zelf gevangen paling en roofvis uit de openbare wateren. Eten van de vis kan gezondheidsrisico’s inhouden.

Bovendien wordt reeds tientallen jaren een sterke daling van de palingpopulaties waargenomen in Europa waardoor de Europese paling nu zelfs wordt beschouwd als kritisch bedreigd. Nog een reden dus om geen paling te consumeren.

Vervuiling in paling en roofvis

Het vangen van paling in Vlaamse binnenwateren is niet verboden. Wel raadt de Vlaamse overheid af om je gevangen paling of roofvis te consumeren. Uit onderzoek blijkt immers dat er te grote concentraties PCB’s, zware metalen en pesticiden worden aangetroffen in deze dieren. Palingen leven in Vlaanderen vaak in de nabijheid van vervuild bodemslib en slaan die vervuilende stoffen op in hun vetlaag. Palingen eten bovendien zelf andere vissen en krijgen zo nog meer van die vervuilende stoffen binnen. Dat laatste geldt ook voor andere roofvissen zoals snoekbaars, baars en snoek. Wanneer je paling of roofvis eet, krijg je zelf ook stoffen binnen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Sommige bestanddelen zijn zelfs kankerverwekkend. Het eten van deze vissen wordt daarom afgeraden. Meer informatie over de vervuiling in paling vind je in de folder vervuiling in paling (pdf - 1.29 MB).

Code loodgebruik

Lood is een giftig metaal en hoort niet thuis in ons leefmilieu. Lood is schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. De overheid roept alle vissers op om zoveel mogelijk gebruik te maken van loodalternatieven.

Wat doen bij vissterfte?

Ben je getuige van een massale vissterfte? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de lokale politie of de milieudienst van jouw gemeente.