Visserij

Consumptieadvies - vervuiling in paling

Omwille van de aanwezigheid van vervuilende stoffen ontraadt de Vlaamse Overheid ten zeerste de consumptie van zelf gevangen paling en roofvis uit de openbare wateren. Eten van de vis kan gezondheidsrisico’s inhouden.

Vervuiling in paling en roofvis

Het vangen van paling in Vlaamse binnenwateren is niet verboden. Wel raadt de Vlaamse overheid af om je gevangen paling of roofvis te consumeren. Uit onderzoek blijkt immers dat er te grote concentraties PCB’s, zware metalen en pesticiden worden aangetroffen in deze dieren. Palingen leven in Vlaanderen vaak in de nabijheid van vervuild bodemslib en slaan die vervuilende stoffen op in hun vetlaag. Palingen eten bovendien zelf andere vissen en krijgen zo nog meer van die vervuilende stoffen binnen. Dat laatste geldt ook voor andere roofvissen zoals snoekbaars, baars en snoek. Wanneer je paling of roofvis eet, krijg je zelf ook stoffen binnen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Sommige bestanddelen zijn zelfs kankerverwekkend. Het eten van deze vissen wordt daarom afgeraden.

Meer informatie over de vervuiling in paling vind je in de folder vervuiling in paling (pdf - 1.29 MB).