Visserij

Het Visrecht

Rivieren, kanalen en beken, maar ook stilstaande of stromende wateren, die niet degelijk afgesloten zijn van het openbare waterwegennet, vallen onder de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij en het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013. Met een Vlaams visverlof heeft iedereen het recht om te vissen in de waterwegen (bevaarbare waterlopen) waarvan het onderhoud ten laste is van het Vlaamse Gewest. Bij het vissen mag je gebruik maken van de oever over maximaal 1,5 meter breedte vanaf het hoogste peil van het water.

Opgelet: in bepaalde wateren zijn bijzondere toegangsregelingen van kracht en heb je een bijkomende toestemming of een bijkomende vergunning nodig om te mogen vissen.