Visserij

Hoe mag je niet vissen

Hoe mag je niet vissen?

 • Het is verboden om het even welke levende vis afkomstig uit viswater waarop de wetgeving van toepassing is, aan dit water te onttrekken en te vervoeren. Deze regel is niet van toepassing op paling en op aasvissen (zie ook vorige deel).
 • Het schepnet mag alleen gebruikt worden om met de hengel gevangen vis uit het water te nemen.
 • Het gebruik van de (paling)fuik en het kruisnet is verboden.
 • Onder ijs mag er niet gevist worden.
 • Het gebruik van gekleurde maden is verboden. Die bevatten kleurstoffen, die giftig kunnen zijn voor de vis en de visser.
 • Het is verboden om met meer dan twee hengels te vissen.
 • Het is verboden eenzelfde hengel van meer dan drie enkelvoudige of veelvoudige haken voorzien.

Waar mag je nooit vissen?

 • In sluizen
 • Boven op bruggen van bevaarbare waterlopen
 • In vispassages
 • Op alle plaatsen, zowel vanaf de oever als op het water, waar het Agentschap voor Natuur en Bos ter plaatse door middel van de signalisatieborden een tijdelijk of permanent visverbod heeft aangeduid.