Visserij

Wetenschappelijk visserijonderzoek

Om het visserijbeleid vorm te geven steunt het Agentschap voor Natuur en Bos op wetenschappelijk visserijonderzoek.

Een grondige kennis van de vis en zijn leefomgeving vormt de basis voor het visstandbeheer. Dit onderzoek is in handen van het INBO, het wetenschappelijke Instituut voor Natuur en Bosonderzoek.

Het agentschap financiert verschillende onderzoeksopdrachten rond visserij als basis voor beheerplannen en beleidsmaatregelen.

Enkele belangrijke onderzoeksthema’s:

  • Soortherstel- en soortbeschermingsprogramma’s voor vissoorten. Het agentschap voert momenteel herstelprogramma’s uit voor stroomminnende vissoorten zoals kopvoorn, kwabaal en serpeling.
  • Kweekprogramma’s voor zeldzame of bedreigde vissoorten.
  • Genetische ondersteuning van de soortherstel- en soortbeschermingsprogramma’s voor vissoorten.
  • Wetenschappelijke ondersteuning voor het Palingbeheerplan in uitvoering van de Europese Verordening voor het herstel van het palingbestand.

Op de website van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) lees je meer over onderzoeksprojecten. 

Raadpleeg hier de rapporten van de afvissingen van alle openbare hengelwateren.