Visserij

Peurvissen en Vliegvissen

Peurvissen

Het is altijd en in alle wateren toegelaten met de peur op paling te vissen. Hengelaars mogen tijdens het vissen in de periode van 16 april tot en met 31 mei of tijdens de nachtvisserij alleen paling in het bezit hebben of meenemen op voorwaarde dat ze gebruik maken van één peur en geen andere hengel gebruiken.

Vliegvissen

In alle wateren is het vliegvissen vanaf de oever toch toegelaten van 16 april tot en met 31 mei. Elke gevangen vis moet je onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst vrijlaten.