Visserij

Nachtvisserij

Nachtvisserij: vissen van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang. Raadpleeg hier de officiële uren van zonsopgang en zonsondergang.

Nachtvisserij is verboden in de ecologisch waardevolle wateren! Nachtvisserij is in principe toegelaten in alle andere wateren niet vermeld in de lijst van ecologisch waardevolle wateren.

Opgelet: de eigenaar of beheerder kan de toegang tot een water beperken door lokale toegangsregels op te leggen zodat nachtvisserij niet mogelijk is. In sommige wateren heb je ook een expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen.

Bijzondere voorwaarden nachtvisserij

  • Laat altijd elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrij in het water van herkomst.
  • Je mag geen enkele vis in je bezit hebben, zelfs niet als je die vis buiten de periode van nachtvisserij hebt gevangen.
  • Het gebruik van kunstaas met een totale lengte van meer dan 2 cm is verboden.
  • Het gebruik van vis of delen ervan als aas is verboden.