Visserij

Zeebaars en overige zeevissoorten

Zeebaars

  • Van 1 januari tot en met 30 juni: volledige terugzetverplichting.
  • Van 1 juli tot en met 31 december: een hengelaar mag per dag maximum 1 zeebaars (minimummaat 42 cm) vervoeren en tijdens het hengelen in bezit houden.
  • In het Boudewijnkanaal te Brugge geldt een volledig visverbod  in een zone vanaf 200 meter ten zuiden van de Vandammesluis (ter hoogte van de Kiwiweg en de N350).
  • In het kanaal van Gent naar Oostende geldt een volledige terugzetverplichting van alle vissoorten in de zeewaartse zone van 500 meter vanaf het sas van Slijkens tot aan de N34.
     
  • Raadpleeg het ministerieel besluit met de maatregelen over de zeebaars en de kaarten met het visverbod en de terugzetverplichting


Overige zeevissoorten

Een visser mag je het hele jaar door, zowel overdag als tijdens de nachtvisserij, een onbeperkt aantal dode zeevissoorten (uitgezonderd zeebaars) vervoeren en tijdens het hengelen in bezit houden. Voor wat betreft zeevissoorten (uitgezonderd zeebaars) zijn de regels betreffende de meeneembeperking, vervoer en in bezit houden van vissen dus niet van toepassing. In de periode van 16 april-31 mei en tijdens de nachtvisserij is dus ook geen terugzetplicht voor zeevissoorten van toepassing.


Kustvisserij - Strandvisserij - Zeevisserij

Vissen vanaf het strand, aan de kust of op zee valt niet onder de riviervisserijwetgeving en dus ook niet onder het Vlaamse visverlof. Raadpleeg hiervoor de regelgeving over recreatieve zeevisserij.