Natuurinspectie

Handhavingsrapport

Het Agentschap voor Natuur en Bos rapporteert over haar handhavingstaken.

Het jaarlijks handhavingsrapport toont hoe het agentschap in het afgelopen jaar het handhavingsplan heeft uitgevoerd.