Natuurinspectie

Takenpakket

De cel Natuurinspectie van Natuur en Bos heeft de handhaving van de volgende wetgeving in Vlaanderen als kerntaak:

  • wat natuur betreft: de Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud en het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
  • wat bossen betreft: het Boswetboek van 19 december 1854 en het Bosdecreet van 13 juni 1990
  • wat jacht betreft: de Jachtwet van 28 februari 1882 en het Jachtdecreet van 24 juli 1991
  • wat riviervisserij betreft: de Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij
  • en uiteraard alle bijbehorende uitvoeringsbesluiten

Voor de uitvoering van deze taak beschikt de cel Natuurinspectie in elke provincie over een team van ervaren natuurinspecteurs. Elke natuurinspecteur overziet gemiddeld zo’n 450 km².

Dus, heb je bv. in de natuur een dode roofvogel gevonden waarvan je denkt dat hij in verdachte omstandigheden is overleden? Contacteer dan natuurinspectie. Raak de vogel niet aan en laat hem ter plaatse liggen!

Let wel: in tegenstelling tot de politie, is de cel Natuurinspectie geen zuivere interventiedienst die kan uitrukken bij elke melding.

Zo kan het zijn dat bepaalde meldingen niet binnen onze bevoegdheid liggen, zoals bv. uitgehongerde paarden in een weide of het lozen in een gracht met vissterfte tot gevolg. Daarenboven hanteert de cel Natuurinspectie een programmatische aanpak, waardoor er prioriteiten worden gesteld.

Uiteraard worden alle meldingen bekeken, maar onze prioriteiten gaan naar interventies inzake de overtredingen die het meeste schade aanrichten aan onze natuur. Voor sommige meldingen kunnen we enkel doorverwijzen naar andere instanties.

Gemiddeld leiden meldingen in bijna een kwart van de gevallen tot de vaststelling van een overtreding, waarvoor ofwel een aanmaning, een verslag van vaststelling of een proces-verbaal kan worden opgesteld. Vaak betreft het ook ongegronde klachten of is Natuur en Bos niet bevoegd. Een groot deel van de meldingen is te algemeen of te vaag geformuleerd om onmiddellijk actie te kunnen ondernemen, maar dergelijke informatie kan echter in combinatie met andere meldingen wel waardevol zijn voor de toekomst.