Natuurinspectie

Takenpakket

De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de handhaving van de volgende wetgeving in Vlaanderen als kerntaak:

  • wat natuur betreft: de Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud en het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
  • wat bossen betreft: het Boswetboek van 19 december 1854 en het Bosdecreet van 13 juni 1990
  • wat jacht betreft: de Jachtwet van 28 februari 1882 en het Jachtdecreet van 24 juli 1991
  • wat riviervisserij betreft: de Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij
  • en alle bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Voor de uitvoering van deze taak beschikt de Natuurinspectie in elke provincie over een team van ervaren natuurinspecteurs. 

Heb je in de natuur een dode roofvogel gevonden waarvan je denkt dat hij in verdachte omstandigheden is overleden? Contacteer de natuurinspectie. Raak de vogel niet aan en laat hem ter plaatse liggen!