Openbaar onderzoek

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Aanvraagprocedure ontbossing van MKWB-bos

Voor de bossen aangeduid op de kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen geldt vanaf 29 mei 2017 een verstrengde procedure voor ontbossing. Vanaf dan kan u hier ook meer gedetailleerde informatie vinden over de procedure en de aanvraagdocumenten. Die ontstaat reeds voor bossen aangeduid op de voorlopige kaart. Het verwijderen van die bossen is verboden. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos kan wel een afwijking aangevraagd worden. De Vlaamse Regering zal na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos over die afwijkingsaanvraag beslissen.

Voor bossen die niet op de nieuwe kaart staan, verandert er niets en blijft de gewone procedure gelden.

Bestemming

De bestemming van de bossen op de kaart verandert niet. Deze bossen komen dus niet automatisch in een groene bestemming te liggen.

Als de Vlaamse Regering een vraag tot ontbossing afwijst, moet binnen de twee jaar na weigering een ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vastgesteld worden. Op die manier kan een bestemmingswijziging doorgevoerd worden.