Openbaar onderzoek

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

De Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB) zijn bossen die niet gelegen zijn in een groene ruimtelijke bestemming, maar onder andere in woongebied, industriegebied, recreatiegebied of landbouwgebied.  In zulke gebieden zijn bossen minder beschermd, en dat maakt ze kwetsbaar. 

De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op kaart gezet. U kunt de kaart raadplegen via het online geoloket MKWB. Via een verstrengde procedure voor ontbossing worden ze beter beschermd. Het verwijderen van die bossen is verboden. Men kan via het Agentschap voor Natuur en Bos wel een afwijking aanvragen. De Vlaamse Regering zal na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos over die afwijkingsaanvraag beslissen.

Voor bossen die niet op de nieuwe kaart staan, verandert er niets en blijft de gewone ontheffingsprocedure gelden.