Openbaar onderzoek

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Beslist beleid

De ontwerpkaart houdt ook rekening met beslist beleid. Bossen waarvoor beslissingen genomen zijn die ontbossing toelaten en die genomen zijn tot en met 18 december 2015 staan niet meer op de kaart.  Dat beslist beleid is afgeleid van volgende informatie:

  • kaart met de gekende vergunde ontbossingen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen die sinds mei 2000 beslist zijn
  • ontbossingen die goedgekeurd zijn in het kader van inrichtingsplan voor een ruilverkaveling, natuurinrichting of landinrichting
  • percelen die vallen onder een beheerplan van een erkend natuurreservaat
  • percelen die vallen onder een goedgekeurd beheerplan in het kader van het Onroerenderfgoeddecreet
  • percelen die vallen binnen het patrimonium dat beheerd wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos

Uiteindelijk resulteerde deze oefening in de ontwerpkaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen. Deze ontwerpkaart maakt nu het onderwerp uit van het openbaar onderzoek en kunt u raadplegen via het online geoloket MKWB.