Openbaar onderzoek

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Goedkeuringsproces van de MKWB-kaart

De goedkeuring van de ontwerpkaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB) verloopt in verschillende stappen.

 • Principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering van het besluit met de voorlopige vaststelling van de kaart (3 juni 2016).
   
 • De Raad van State formuleert een advies over dit besluit en de kaart (5 juli 2016).
   
 • Definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering van het besluit met de voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart (31 maart 2017). Tien dagen na publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad ontstaat een nieuw ontbossingsverbod voor bossen die op de ontwerpkaart staan. Die bossen kunnen niet meer via de normale weg van de stedenbouwkundige vergunning worden ontbost. Een initiatiefnemer die wil ontbossen, zal eerst een afwijking op het ontbossingsverbod moeten krijgen bij de Vlaamse Regering.
   
 • Tijdens het openbaar onderzoek over de voorlopig vastgestelde ontwerpkaart kunnen burgers opmerkingen geven. De ontwerpkaart is gemaakt op basis van de combinatie van verschillende kaartlagen en een formule die berekent hoe waardevol een bos is. De burger zal kunnen nagaan of die formule juist is toegepast. Het kan ook zijn dat de exacte terreinsituatie uitwijst dat wat actueel op het perceel aanwezig is niet onder de definitie van bos volgens art. 3 van het Bosdecreet valt. Mogelijk is ook een geldige vergunning tot ontbossen afgeleverd, die niet in rekening is gebracht. Het openbaar onderzoek moet uiterlijk starten 60 dagen na de voorlopige vaststelling. Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen en loopt van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017.
   
 • De opmerkingen uit het openbaar onderzoek worden verwerkt en kunnen aanleiding geven tot aanpassingen aan de kaart.
   
 • Definitieve vaststelling van de kaart door de Vlaamse Regering.