Openbaar onderzoek

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Reeds beschermde bossen staan niet op de kaart

De ‘ruimteboekhouding’ is een samenvoeging van alle gegevens van gewestplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en andere bestemmingsplannen. In die ruimteboekhouding is dus van elk perceel in Vlaanderen de huidige bestemming gekend. Aan de hand daarvan konden alle waardevolle bossen (met score vanaf 21) in gebieden met een groene bestemming van de MKWB-ontwerpkaart gehaald worden. In het Geoloket MKWB kunt u die waardevolle bossen binnen groengebied herkennen aan hun groene kleur. Die zijn immers nu al goed beschermd.

De bossen gelegen in militaire domeinen werden ook van de ontwerpkaart gehaald: er bestaat een protocol tussen Defensie en het Agentschap voor Natuur en Bos dat de toekomst van de natuurwaarden op die terreinen veiligstelt.

Wat overblijft, bevat alle meest waardevolle bossen die door hun bestemming mogelijk ruimtelijk kwetsbaar zijn.