Openbaar onderzoek

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Regelgeving

  • Het aanvullend artikel 90ter in het Bosdecreet bepaalt een verstrengde procedure voor ontbossing van de meest kwetsbare waardevolle bossen. Dat artikel is van kracht sinds 8 januari 2016. Er staat in dat er een ontwerpkaart wordt gemaakt aan de hand van specifieke criteria en dat die ook rekening moet houden met beslist beleid. Verder zijn er bepalingen voor de organisatie van een openbaar onderzoek en de definitieve vaststelling van de ontwerpkaart. De tekst vermeldt het bijkomend verbod op ontbossen voor deze bossen en de procedure voor de afwijking ervan.
     
  • In het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 worden de criteria vastgelegd waarmee de kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen werd gemaakt. Dit besluit omvat ook een omschrijving van wat beschouwd wordt als beslist beleid. Het besluit stelt de ontwerpkaart voorlopig vast en bepaalt de procedures van het openbaar onderzoek over de ontwerpkaart. Dit besluit is gepubliceerd op 10 mei 2017 in het Belgisch Staatsblad. Je kan de ondertekende exemplaren van de kaarten en de overzichtskaart vinden via de link op www.natuurenbos.be/kaarten-MKWB.