Openbaar onderzoek

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Openbaar onderzoek

U kunt de ontwerpkaart raadplegen via het online Geoloket MKWB.

Iedereen kan opmerkingen indienen bij de kaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen tijdens het openbaar onderzoek van 16 mei tot en met 14 juli 2017.

U kunt de ontwerpkaart tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek, 16 mei 2017 tot 14 juli 2017, ook raadplegen:

  • op de gemeentehuizen van elke gemeente in Vlaanderen, zowel de betrokken gemeenten (pdf) als de niet betrokken gemeenten (pdf).
    • Voor praktische afspraken over de raadpleging contacteert u vanaf 16 mei 2017 het best uw gemeente.
  • bij het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid - Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel.
    • Wanneer? Na afspraak op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, tussen 9 en 12 uur
    • U kan een afspraak maken tussen 9 en 12 uur of tussen 14 en 16 uur op het telefoonnummer 02/553 81 02

Meer info? Contacteer ons.