Edelherten en damherten

Edelherten en damherten

Qua formaat en elegantie staan herten aan de top van de Vlaamse bosbewoners. Hoewel ze in heel Europa leven, ontmoet je hen niet vaak in het wild. In onze contreien komen het damhert en het edelhert voor, maar door hun schuwe aard blijven ze het liefst veilig uit je buurt. Het edelhert en het damhert schrikken snel. Bij het minste onraad duiken deze sierlijke bosbewoners diep het bos in. Ze leven bij voorkeur in roedels en vullen hun dagen met zoeken naar voedsel, kauwen en herkauwen.

Edelhert

Het edelhert heeft een roodbruine vacht, witte buik en staart. Zijn imposante gewei kroont hem tot koning van het bos.

Damhert

Damherten komen hier niet van nature voor. Het zijn vaak ontsnapte of verwilderde dieren. Hun vacht kleurt alle soorten bruin, vaak met typische witte vlekjes. De mannetjes krijgen een groot ‘schoffelgewei’, waarvan de vertakkingen aan elkaar groeien tot schopvormige platen. Op hun achterste prijkt een opmerkelijk lange staart.

Schade

In de harde herfst- of wintermaanden drijft de honger herten vaak het bos uit, wat schade aan je gewassen en teelten kan veroorzaken. Herten veroorzaken verschillende soorten schade. Ze knabbelen aan je planten (vraatschade), trekken de schors van bomen (schilschade) en schuren hun gewei tegen bomen (veegschade).

Maatregelen

Hieronder volgt een overzicht van de preventieve basismaatregelen die je kan nemen om schade door edelherten en damherten aan gewassen en bossen te vermijden. Andere (vrijblijvende) maatregelen kunnen het effect van je inspanningen nog versterken.

Bijzondere jacht en bestrijding

Om nieuwe of bijkomende schade te voorkomen, kan je overgaan tot bijzondere jacht of bestrijding. Je hiervoor niet eerst preventieve maatregelen te nemen.

Schadevergoeding

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet je aantonen dat de dieren afkomstig zijn uit een natuurterrein, in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de soorten niet bejaagbaar zijn en ook niet bestreden mogen worden. Indien mogelijk moest je overgaan tot bijzondere jacht of bestrijding. Je moet de schade ook kunnen aantonen en minstens één van de preventieve basismaatregelen genomen hebben. Een schadevergoeding kun je aanvragen via het e-loket.


Basismaatregelingen


Extra maatregelingen