Meerkoet en waterhoen

Meerkoet en waterhoen

Meerkoeten (foto links) en waterhoenen (foto rechts) horen thuis op en rond het water. Deze vogels vullen de dag met duiken en het zoeken naar waterplanten en insecten. Beide vogelsoorten broeden in het riet of tussen struiken en bomen. In de wintermaanden doet de honger deze schuwe vogels uitwijken naar graslanden of akkers, met soms vraatschade als gevolg. 

De meerkoet

Meerkoeten herken je aan hun zwarte veren, witte bek en witte voorhoofdschild. Ze bouwen hun nest op drijvende plantenresten of zelfs ronddobberend afval. Ze vliegen zelden en rennen liever klapwiekend over het wateroppervlak.

Het waterhoen

Waterhoentjes herken je aan hun rode bek en rode voorhoofdschild. Hun snavels eindigen op een gele punt. Voedsel zoeken doen ze het liefst aan land.

Schade

Meerkoeten en waterhoenen leven in en om het water. Pas als het voedsel in hun omgeving opraakt, wijken ze uit naar landbouwpercelen. Daar storten ze zich vol overgave op de aangetroffen feestdis. Een hele reeks mogelijke maatregelen helpen je om ze bij jou uit de buurt te houden.

Schadevergoeding

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding, moet je minstens één van de basismaatregelen uitvoeren. Daarnaast kan je nog andere (vrijblijvende) maatregelen nemen om het effect van je ingrepen te vergroten. Een schadevergoeding kun je aanvragen via het e-loket.


Basismaatreglingen


Extra maatregelingen