Wetgeving

Wetgeving

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor schade door beschermde soorten of jachtwild werden vastgelegd in het Soortenschadebesluit. 

Het Soortenschadebesluit is een uitvoeringsbesluit van artikel 25 van het Jachtdecreet en artikel 52 van het Decreet Natuurbehoud. De volledige tekst van beide decreten vind je hier: