Exoten

Exoten

'Uitheemse' soorten zijn soorten die van nature niet in onze streken voorkomen. Dit kunnen planten, dieren of micro-organismen (bv. schimmels) zijn. Zij zijn hier niet op eigen kracht geraakt, maar wel door toedoen van de mens.

Het aantal uitheemse soorten is de afgelopen jaren sterk gestegen. In Europa zijn bijna 11.000 uitheemse soorten in de natuur vastgesteld. Ook in Vlaanderen nam het aantal toe.

De meeste uitheemse soorten veroorzaken geen problemen omdat ze niet kunnen overleven in onze vrije natuur. Sommige kunnen zich wel vestigen, maar groeien niet uit tot een plaag en richten daardoor geen schade aan. Maar als een uitheemse soort zich vestigt én zich explosief voortplant, kan die wel enorme schade veroorzaken. In dat geval spreekt men van een 'invasieve' uitheemse soort. Deze worden soms ook 'exoten' genoemd.

De problemen die invasieve soorten kunnen veroorzaken, zijn heel verschillend. Naargelang de problematiek is een gepaste aanpak vereist. Hier vind je enkele voorbeelden van invasieve soorten.

Sinds 2015 is een Europese verordening van kracht die stelt dat soorten opgenomen op de Europese lijst van invasieve soorten niet meer mogen gehouden, verkocht en getransporteerd worden, en die terreineigenaars en -beheerders verplicht om deze soorten actief te bestrijden.

De plantensoorten en diersoorten die op deze lijst staan, vind je terug op Ecopedia.


Inhoud:

Meer informatie vind je op Ecopedia