Exoten

Beleid in Vlaanderen en Europa

De Europese Unie heeft de Europese verordening n° 1143/2014 opgesteld, met een lijst van zorgwekkende, invasieve exoten in Europesa. De verordening heeft als doel de negatieve impact van invasieve exoten binnen Europa zoveel mogelijk te beperken.

In België wordt de verordening door verschillende overheden middels een samenwerking geïmplementeerd. Zo is de federale overheid bevoegd voor invoer, doorvoer en uitvoer van uitheemse dieren en planten. De gewesten zijn bevoegd voor bezit en handel van deze soorten.

De bestrijding van gevestigde populaties van invasieve exoten valt onder de verantwoordelijkheid van elke terreineigenaar of -beheerder, zoals dat ook voor andere overlastsoorten het geval is.

Het internationaal, nationaal en Vlaams beleid rond invasieve exoten hanteert een drietrapsaanpak:

  • 1/ preventie en bewustmaking – Door middel van sensibilisering of wettelijke maatregelen wordt verhinderd dat schadelijke soorten in de natuur verzeild geraken, en er tot een probleem uitgroeien.
  • 2/ snel opsporen en ingrijpen – Invasieve exoten die nog geen vaste voet aan de grond hebben gekregen, moeten zo snel mogelijk worden opgespoord en verwijderd.
  • 3/ beheer – Invasieve exoten die al gevestigd zijn in Vlaanderen, moeten op passende wijze worden beheerd.

De actuele lijst van zorgwekkende, invasieve exoten in Europa vindt u op de Belgische website. Op ecopedia wordt de kennis over hun beheer samengebracht, in samenwerking met verschillende partners.