Enkele invasieve soorten

Enkele invasieve soorten

De problemen die invasieve soorten kunnen veroorzaken, zijn heel verschillend. Het doel van de eventuele beheersing kan dan ook heel verschillend zijn. Die hangt af van het schadebeeld en van de populatie. We geven hieronder enkele voorbeelden.

Canadese gans

Vlaanderen kent van oudsher de aanwezigheid van ganzen. Deze dieren verlaten hun noordelijke broedgebieden tijdens de winter en keren daar in het begin van de lente naar terug. Op die manier wordt de groei en bloei van gewassen en wilde planten niet door de ganzen belemmerd.

De Canadese gans is als siervogel geïntroduceerd, maar blijkt zich makkelijk in het wild voort te planten. De ervaring leert dat populaties zich op korte tijd heel sterk kunnen uitbreiden.

Doordat deze gans ook in de zomer aanwezig is, wordt groei en bloei van planten belemmerd. Dat is een probleem voor landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Bovendien zorgen de dieren voor een sterke mestproductie, waardoor de kwaliteit van deze gebieden sterk afneemt.

Het is dan ook nodig om de populatie van Canadese gans, en andere overzomerende ganzensoorten, in toom te houden. Dat lukt door ganzen af te vangen.
 

Chinese wolhandkrab

De Chinese wolhandkrab is een krabbensoort die oorspronkelijk in Oost-Azië voorkomt. De soort is met schepen meegereisd naar Europa en komt nu ook in Vlaanderen voor.

De Chinese wolhandkrab kan voor overlast zorgen op het moment dat de jonge krabben tijdens de voorjaarstrek op een hindernis stoten (bv. een sluis). Over de effecten van de wolhandkrab op het waterleven is weinig bekend, maar wel staat vast dat de krabben alles opeten dat eetbaar is. Dat heeft wellicht een negatieve impact op onze Vlaamse natuur.

De krab plant zich voort in zee. De Chinese wolhandkrab kan dan ook niet langer worden uitgeroeid. De enige maatregelen die kunnen worden getroffen, zijn voor de beperking van lokale overlast (bv. met valemmers).

 

Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop is een plantensoort die oorspronkelijk uit Oost-Azië komt. De plant werd als tuinplant in Europa gebruikt en is van daaruit in onze wegbermen en natuur verzeild geraakt. Ze brengt hierbij de natuurlijke plantengroei, zichtbaarheid of stabiliteit  in het gedrang.

Als onkruid is Japanse duizendknoop bijzonder hardnekkig. De soort maakt sterke wortelstokken, waarop maar moeilijk in te grijpen valt. De soort kan bovendien via fragmenten van deze wortelstokken verspreid worden.

We kunnen Japanse duizendknoop op meerdere manieren bestrijden maar geen enkele manier biedt garantie op succes. De boodschap is om voorzichtig om te springen met grondverzet om nieuwe haarden te vermijden. Wie kiest voor bestrijding, moet deze voldoende lang aanhouden.

 

Wasbeer

De wasbeer is een roofdier dat natuurlijk voorkomt in Noord-Amerika. Hij is in Europa als pelsdier ingevoerd. De wasbeer blijkt zich makkelijk in het wild voort te planten. Ervaringen tonen aan dat populaties zich op korte tijd heel sterk kunnen uitbreiden.

Dat is een probleem voor het natuurlijke wild in Europa. Kikkers, hagedissen, kleine zoogdieren en vissen hebben er een vijand bij. Bovendien rooft de wasbeer eieren en jongen uit de nesten van vogels.

Wasberen houden zich ook graag in menselijke omgeving op. Het zijn alleseters die vuilnisbakken en voorzieningen voor huisdieren opzoeken. Europese wasberen zijn ook drager van de wasbeerrondworm, die voor mensen gevaarlijk kan zijn.

Omdat de populatie in Vlaanderen nog heel klein is, kan de vestiging van de wasbeer nog worden vermeden. Door dit tijdig te doen kan heel wat leed in de toekomst worden vermeden.