Exoten

Veel gestelde vragen

Mag ik pesticiden gebruiken om exoten te bestrijden?

Sinds januari 2015 geldt er een nieuwe regelgeving rond het gebruik van pesticiden. Openbare diensten, waaronder ook terreinbeherende verenigingen worden verstaan, kunnen enkel pesticiden gebruiken indien aan de generieke afwijkingen wordt voldaan (geldig voor Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien en Amerikaanse vogelkers). Voor alle andere soorten dient een afwijkingsaanvraag te worden ingediend bij VMM. Voor meer informatie zie http://www.ecopedia.be/pesticiden_bestrijdingsmethode .

Moet elke exoot bestreden worden?

Nee, zeker niet. Exoten worden pas bestreden als ze een negatieve impact hebben op de natuur, economie of volksgezondheid. Als dit zo is, spreken we van invasieve exoten. Exoten die niet invasief zijn, dienen niet bestreden te worden en kunnen zelfs nuttig zijn, denk maar aan biologische bestrijders.

Kan ik exoten als huisdier houden?

Exoten mag je als huisdier houden onder voorwaarde dat ze niet naar de vrije natuur kunnen ontsnappen. Let op: ook het ontsnappen van dieren (én planten) vanuit je tuin naar de omgeving is strafbaar! Wat zoogdieren betreft, werkt België met een positieflijst. Enkel de soorten die op die lijst vermeld staan, mogen gehouden worden. Er wordt ook gewerkt aan een positieflijst voor amfibieën en reptielen. Soorten die op de Europese lijst van invasieve exoten staan, mogen niet gehouden worden. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de CITES regelgeving die het houden van bedreigde diersoorten verbiedt.

Hoe worden invasieve exoten bestreden?

Bestrijding gebeurt telkens binnen het kader van de milieu- en dierenwelzijnswetgeving. Per soort wordt een specifieke aanpak uitgewerkt die erop gericht is de soort zo efficiënt mogelijk te bestrijden zodat vermeden wordt dat later grotere aantallen dienen aangepakt te worden.

Wat doe ik met een uitheems dier dat ik in de vrije omgeving vind?

Als je een (gewond) uitheems dier vindt, breng je dat het best naar het dichtstbijzijnde vogelopvangcentrum. Zij zullen het dier verzorgen en ervoor zorgen dat het niet meer in de vrije natuur terecht komt.