Exoten

Veel gestelde vragen

Mag ik pesticiden gebruiken om exoten te bestrijden?

Sinds januari 2015 geldt er een nieuwe regelgeving rond het gebruik van pesticiden. Openbare diensten, waaronder terreinbeherende verenigingen, kunnen enkel pesticiden gebruiken indien aan de generieke afwijkingen wordt voldaan. Deze generieke afwijkingen gelden voor een aantal specifieke invasieve exoten. Op zonderisgezonder.be vind je meer informatie over de afwijkingsmogelijkheden.

Particulieren mogen op hun privéterrein wel nog bepaalde bestrijdingsmiddelen gebruiken. Op openbaar terrein, vb. het trottoir voor de woning, is dit verboden. Op zonderisgezonder.be vind je meer informatie over het gebruik van pesticiden.

Voor meer informatie zie www.ecopedia.be/pesticiden_bestrijdingsmethode.


Moet elke exoot bestreden worden?

Nee, zeker niet. Exoten worden pas bestreden als ze een negatieve impact hebben op de natuur, economie of volksgezondheid. Als dit zo is, spreken we van invasieve exoten. Exoten die niet invasief zijn, hoeven niet bestreden te worden.

Ter illustratie: gedurende de afgelopen twee eeuwen zijn in Vlaanderen haast 2000 uitheemse plantensoorten vastgesteld. Slechts een 50-tal soorten daarvan zijn invasief. Alle overige soorten worden niet actief bestreden.

Kan ik exoten als huisdier houden?

Zoogdieren
Je mag enkel zoogdieren houden die op de positieve lijst staan.

Reptielen
Je mag enkel reptielen houden die op de positieve lijst staan.

Vogels, amfibieën en vissen
Je mag exotische soorten als huisdier houden onder voorwaarde dat ze niet kunnen ontsnappen en dat ze niet op de lijst van zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten staan. Staat de soort toch op deze lijst? Dan mag je de dieren enkel houden als je dieren al had vóór opname op de lijst, en zij zich niet kunnen voortplanten.

Tenslotte moet ook rekening gehouden worden met de CITES-regelgeving, die het houden, kweken en verhandelen van bedreigde diersoorten regelt.

Hoe worden invasieve exoten bestreden?

Per soort wordt een specifieke aanpak uitgewerkt die erop gericht is de soort zo efficiënt mogelijk te bestrijden zodat vermeden wordt dat later grotere aantallen dienen aangepakt te worden. Dit kan met het oog op uitroeiing, populatiebeheersing (de populatie verkleinen) of indamming (vermijden van verdere verspreiding). Bestrijding gebeurt telkens binnen het kader van de milieu- en dierenwelzijnswetgeving.