Exoten

Wetgeving

De Europese wetgeving voorziet in maatregelen om invasieve exoten op een gebiedsdekkende en gecoördineerde wijze aan te pakken. Hiertoe is de Europese verordening n° 1143/2014 opgesteld, die voorziet in een lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende, invasieve exoten.

De wettelijke bepalingen van de verordening zijn, voor waar het de bevoegdheden van het Vlaams gewest betreft, verankerd in het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Hier wordt ook het statuut van de soorten geregeld die niet op de Europese lijst zijn opgenomen.