Ziekten bij in het wild levende dieren

Varkenspest, ziekte van Aujeszky, Brucellose, Tuberculose en Tick borne encephalitis bij everzwijnen

Om na te gaan of en in welke mate wilde everzwijnen in Vlaanderen besmet zijn met de ziekte van Aujeszky, Klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest, Brucellose, Tuberculose of Tick borne encephalitis worden in samenwerking met jagers en dierenartsen bij geschoten wilde everzwijnen stalen genomen voor epidemiologische analyse.

Onmiddellijk na afschot van een everzwijn door een jager van een erkende wildbeheereenheid wordt een dierenarts gecontacteerd.

De dierenarts neemt van elk geschoten everzwijn:

  • een bloedstaal
  • een weefselstaal van de amandelen

De dierenarts bezorgt de stalen aan het laboratorium van Diergezondheidszorg Vlaanderen vzw (via koerierdienst) samen met een invulformulier: de bemonsteringsfiche (doc - 767 KB).

Vanaf november 2017 kan de dierenarts die de stalen neemt voor de algemene ziektebewaking van ANB op vraag van de jager ook een spierstaal nemen. De dierenarts dient deze bijkomede staalname kosteloos te doen, gezien het protocol vanaf 01/11/2017 bepaalt dat dergelijke spierstaalname valt onder de vergoeding die ANB geeft aan de dierenarts. De dierenarts geeft dit spierstaal in een zakje of potje aan de jager. De jager is wel zelf verantwoordelijk om de stalen zelf of via zijn WBE over te maken aan een laboratorium voor Trichinella-analyse (conform federale wetgeving) en dient dit ook zelf te financieren. Ter informatie: spierstalen mogen ingevroren worden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos betaalt:

  • de staalname door de dierenarts
  • de kosten van het transport naar Diergezondheidszorg Vlaanderen
  • de analysekosten

De dierenarts ontvangt per everzwijn een vergoeding van 35 euro voor het verrichten van de bloed- en weefselstaalname en verplaatsingsonkosten aan 0.3169 euro per kilometer.

De dierenartsen-monsternemers maken hun kostenstaat op basis van een formulier (doc - 777 KB). De dierenartsen kunnen hun kostenstaat met bijhorende factuur doorsturen naar volgend facturatieadres: Agentschap voor Natuur en Bos, Postkamer Facturatie – Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 60, 1230 Brussel, of via mail naar postkamerfacturatie@fb.vlaanderen.be.

Download