Ziekten bij in het wild levende dieren

Varkenspest, ziekte van Aujeszky, Brucellose, Tuberculose en Tick borne encephalitis bij everzwijnen

Om na te gaan of en in welke mate wilde everzwijnen in Vlaanderen besmet zijn met de ziekte van Aujeszky, Klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest, Brucellose, Tuberculose of Tick borne encephalitis werden bij geschoten wilde everzwijnen stalen genomen voor epidemiologische analyse.

Deze staalname gebeurde van 2010 tot maart 2021. Deze ziektebewaking gebeurde in goede samenwerking met jagers, dierenartsen, Diergezondheidszorg Vlaanderen en Sciensano.

ANB heeft daardoor een goed beeld gekregen van het voorkomen van de betreffende ziekteverwekkers bij in het wild levende bij everzwijnen in Vlaanderen. Vanaf mei 2021 kan je hier de resultaten van deze ziektebewaking terugvinden.

Deze ziektebewaking werd in maart 2021 gepauzeerd, en zal binnen enkele jaren opnieuw worden uitgevoerd om de evolutie van de ziekteverwekkers na te gaan.