Wildedierenziekten

Wat zijn de gevaren van wildedierenziekten?

Als er ziekten voorkomen bij in het wild levende dieren, dan kan dat een gevaar vormen voor de volksgezondheid, voor de economie en voor de natuur.

Een voorbeeld van een risico voor volksgezondheid is de overdracht van Aviaire influenza (of vogelgriep) van in het wild levende vogels op andere diersoorten en de mens. Ook de ziekte van Lyme behoort tot die categorie.

Ook kunnen ziekten die voorkomen bij in het wild levende dieren een risico vormen voor de economische welvaart van beroepsmatige dierenhouders. Zo kunnen in het wild levende everzwijnen bijvoorbeeld Klassieke Varkenspest, Brucellose en Trichinellose overdragen op gedomesticeerde dieren. Dat heeft vervolgens een negatieve impact op de dierengezondheid en op de economie van de varkenssector.

Ten slotte kunnen sommige infecties bij in het wild levende dieren een bedreiging vormen voor het natuurbehoud wanneer zij het voortbestaan van een duurzame populatie van een inheemse soort in het gedrang brengen. Een voorbeeld daarvan is de virusinfectie Fibromatosis, waarvoor de grijze eekhoorn een virusreservoir vormt. Dat virus is hoog pathogeen voor de gewone eekhoorn en kan grote sterfte veroorzaken in inheemse eekhoornpopulaties. Een ander voorbeeld is de schimmel Batrachothrychium dendrobatidis. Die schimmel kan worden verspreid door de stierkikker en veroorzaakt  Chytridiomycosis bij amfibieën. Die ziekteverwekker is hoog pathogeen voor vele amfibieën en heeft wereldwijd al vele amfibieënsoorten doen uitsterven.

Het wereldwijde vrijhandelsverkeer en internationaal toerisme verhogen de kans op verspreiding van mogelijke ziekteverwekkers. Daarnaast is de impact van de klimaatverandering een belangrijke factor die de evolutie van het voorkomen van ziekten bij in het wild levende dieren zal bepalen. Denk maar aan de uitbreiding van het verspreidingsgebied van malaria naar West-Europa via muggen.

De aangeraden preventieve-/bioveiligheidsmaatregelen voor de belangrijkste mogelijk voorkomende wildedierenziekten in het Vlaamse Gewest, vind je terug weergegeven per ziekte in de rubriek ‘Welke ziekten’.