Ziekten bij in het wild levende dieren

Wetgeving

De wettelijke bepalingen inzake wildedierenziekten zijn te vinden in het Wildedierenziektendecreet van 28 maart 2014. Dit decreet geeft de bevoegdheid aan de Vlaamse Regering om nadere regels vast te stellen over bepaalde aspecten, zoals de nodige maatregelen vaststellen inzake de preventie, de surveillance en de bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren. De Regering heeft deze bevoegdheid nog niet concreet ingevuld.