Ziekten bij in het wild levende dieren

Wetgeving

De wettelijke bepalingen inzake wildedierenziekten zijn te vinden in het Wildedierenziektendecreet van 28 maart 2014. Dit decreet geeft de bevoegdheid aan de Vlaamse Regering om nadere regels vast te stellen over bepaalde aspecten, zoals de nodige maatregelen vaststellen inzake de preventie, de surveillance en de bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren. De Regering heeft deze bevoegdheid nog niet concreet ingevuld.

Formele besluiten met betrekking tot de Afrikaanse Varkenspest

De regelgeving inzake Afrikaanse varkenspest is beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen ter uitvoering van het Wildedierenziektedecreet van 28 maart 2014.

Het Ministerieel Besluit houdende de instelling van de toestand van verhoogde waakzaamheid voor Afrikaanse Varkenspest bij wilde zwijnen roept vanaf 28 augustus 2019 de staat van verhoogde waakzaamheid af in Vlaanderen.