Ziekten bij in het wild levende dieren

Actieve monitoring van ziekten

Het ANB voert een aantal actieve monitoringen van ziekten uit bij everzwijn, amfibieën en vos om de aanwezigheid van ziekten in wildpopulaties vroegtijdig op te sporen en om de evolutie in verspreiding en prevalentie op te volgen. Daarnaast voert het ANB ook passieve monitoringen van ziekten uit bij grofwild, amfibieën en wilde vogels om de aanwezigheid van ziekten in wildpopulaties vroegtijdig op te sporen.

Lees meer informatie over volgende monitoringen van ziekten:

Monitoring van ziekten bij everzwijnen

Monitoring van ziekten bij vossen

Monitoring van ziekten bij vossen en vleermuizen

Monitoring van ziekten bij vogels

Monitoring van ziekten bij amfibieën

Monitoring van ziekten bij bijen

  • Bijensterfte: binnenkort meer informatie
     

Monitoring van door teken overdraagbare ziekten