Monitoring van ziekten

Monitoring van ziekten

ANB volgt de gezondheid van in het wild levende dieren op met een actieve en passieve monitoring.

De actieve monitoring geeft een idee van de aanwezigheid van de ziektekiemen die bij in het wild levende dieren circuleren door een gerichte staalname in de populaties.
Lees meer >

De passieve monitoring heeft tot doel de circulatie van ziektekiemen bij dood gevonden dieren zichtbaar te maken door het inzamelen van kadavers voor autopsie en epidemiologisch onderzoek. De passieve bewaking gebeurt door ANB in samenwerking met 5 VOC’s, de Dierengezondheidszorg Vlaanderen en de laboratoria van het CODA.
Lees meer >