Bij vogels

Bij vogels

De passieve monitoring van vogelgriep (Aviaire influenza) heeft tot doel de circulatie van vogelgriepvirussen bij dood gevonden in het wild levende vogels zichtbaar te maken door het inzamelen van dode en stervende in het wild levende vogels voor autopsie, serologisch en virologisch onderzoek. De passieve bewaking gebeurt door de gewesten in samenwerking met het FAVV, CODA en Dierengezondheidszorg Vlaanderen. Bij hen vind je meer informatie terug over het plan van aanpak van deze passieve monitoring.

Meld abnormale sterfte van wilde vogels in Vlaanderen en in Wallonië via het gratis telefoonnummer van het ‘call center vogelgriep’: 0800/99777.

Vervolgens wordt er door medewerkers van FAVV (Federaal Agentschap voor de VoedselVeiligheid) en het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) nagegaan of het kadaver voldoet aan welomschreven criteria voor zogenaamde ‘abnormale sterfte’. Indien dat het geval is, worden de kadavers door het ANB ingezameld voor een autopsie en voor serologisch en virologisch onderzoek door het CODA (Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie).

Lees hier meer over de uitbraak van vogelgriep bij in het wild levende vogels en over de raadgevingen omtrent het voederen van tuinvogels.


SOS mezensterfte

In april 2020 werd er door onze buurlanden een grote sterfte opgemerkt bij mezen en soms ook bij andere zangvogels. Lees hier verder over wat er precies aan de hand is en hoe je mee kan helpen >