Ziekten bij in het wild levende dieren

Bewaking van Trichinella spiralis bij everzwijnen

Het ANB voert geen bewaking uit van Trichinella spiralis bij everzwijnen in Vlaanderen. Dit omdat de voedselveiligheid en dus ook de screening van everzwijnvlees op Trichinella een federale bevoegdheid is.

De aanwezigheid van Trichinella spiralis werd aangetoond bij de Vlaamse vossenpopulatie door ANB in een samenwerking met ITG en DGZ (lees meer). Dit betekent dat deze parasiet voorkomt in de wildbaan. Er is bij het consumeren van everzwijnvlees zodoende een reëel gezondheidsgevaar.

De screening van everzwijnvlees op Trichinella is daarom belangrijk en dient te gebeuren conform de federale wetgeving.

Het is bovendien raadzaam everzwijnvlees goed te doorbakken vóór consumptie. 

Volgens informatie van het FAVV (www.favv-afsca.fgov.be/laboratoria/erkendelaboratoria) zijn volgende inrichtingen erkende laboratoria voor de analyse van Trichinella:

 •   Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen
 •   Food Control in Wetteren

Op www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/levensmiddelen/inrichtingen is een lijst terug te vinden die alle erkende inrichtingen weergeeft die dierlijke producten verwerken, en eveneens een lijst met de gebruikte afkortingen (GHE = wildbewerkingsinrichting). De wildverwerkingsinrichtingen, waar keuring van geschoten wild gebeurt, zitten in de lijst aangeduid als ‘GHE’.

Het feit dat een inrichting deze erkenning heeft, betekent niet dat ze om het even wat van om het even wie ontvangen. Sommige doen niet alle wild, werken met vaste jagers of hebben deze activiteit enkel om wild aan te voeren uit het buitenland en dan verder te verwerken (en nemen dus geen lokaal geschoten wild aan).

Opmerking: de code ‘GHE’ staat ook nog bij andere operatoren, maar dat zijn dan bijv. slachthuizen, die gekweekt wild slachten, of uitsnijderijen die gekeurd vlees van wild verder verwerken.

Een telefonische bevraging door ANB in juni 2017 bij de door FAVV opgelijste ‘GHE’ leverde volgende lijst op van inrichtingen die een geschoten everzwijn aannemen in het jachtseizoen:

 •   Comptoirs Albert in Sint-Lievens-Houtem
 •   Buyl-Van Den Broeck in Liedekerke
 •   Pieters in Opwijk nr 83 (geen info)
 •   La Boucherie in Anderlecht
 •   D'Hauwe in Gent
 •   Van Doorsselaere in Waasmunster
 •   G&H in Mol (geen info)
 •   Pieters in Opwijk (niet op heden, maar misschien wel vanaf 2019)
 •   FAISAN GRIS SPRL Vert Chemin(D) 11 in Moeskroen
   

Staalname bij everzwijnen en analyse op Trichinella

Vanaf november 2017 kan de dierenarts die de stalen neemt voor de algemene ziektebewaking van ANB op vraag van de jager ook een spierstaal nemen. De dierenarts dient deze bijkomende staalname kosteloos te doen, gezien het protocol vanaf 01/11/2017 bepaalt dat dergelijke spierstaalname valt onder de vergoeding die ANB geeft aan de dierenarts. De dierenarts geeft dit spierstaal in een zakje of potje aan de jager. De jager is wel zelf verantwoordelijk om de stalen zelf of via zijn WBE over te maken aan een laboratorium voor Trichinella-analyse (conform federale wetgeving) en dient dit ook zelf te financieren.

Ter informatie: spierstalen mogen ingevroren worden. Het volledige protocol voor de staalname bij everzwijnen vind je hier terug.