Ziekten bij in het wild levende dieren

Wat zijn visie en aanpak van het ANB?

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil met haar wildedierenziektenbeleid haar verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van natuurbehoud, volksgezondheid, gezondheid van landbouwdieren en landbouweconomie. Het ANB monitort verschillende ziekten bij in het wild levende dieren. Daarnaast maakt het ANB voor de meest prioritaire wildedierenziekten crisisdraaiboeken op om, mocht dat nodig zijn, accuraat en snel alle maatregelen te kunnen nemen om infectie bij in het wild levende dieren te voorkomen, te reduceren en/of uit te roeien.

Het wildedierenziektebeleid van het ANB is gebaseerd op drie pijlers: preventie, monitoring (surveillance) en bestrijding.

Preventie

Preventie betekent dat er maatregelen genomen worden om infecties te voorkomen. 

Indien nodig zet het Agentschap voor Natuur en Bos sensibiliseringscampagnes op en worden preventieve ziektespecifieke maatregelen aangeraden aan de betrokken burgers en sectoren.

De aangeraden preventieve maatregelen voor de belangrijkste mogelijk voorkomende wildedierenziekten in het Vlaamse Gewest, vind je terug in de rubriek ‘Welke ziekten’, onder de beschrijving van de verschillende wildedierenziekten.

Monitoring

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) monitort actief een aantal ziekten bij in het wild levende dieren zoals onder meer everzwijn, vogels, amfibieën en vos om de aanwezigheid van ziekten in wildpopulaties vroegtijdig op te sporen en de evolutie in verspreiding en prevalentie (= het percentage van een populatie op een bepaald moment met een bepaalde ziekte/infectie) op te volgen.

Daarnaast voert het ANB ook passieve monitoringen van ziekten uit bij in het wild levende dieren, onder meer bij grofwild, amfibieën en wilde vogels, om de aanwezigheid van ziekten in wildpopulaties vroegtijdig op te sporen.

Bij actieve monitoringsprogramma’s is de hulp van jagers, natuurliefhebbers en dierenartsen vaak onontbeerlijk. De lopende monitoringsprogramma’s voor wildedierenziekten in het Vlaamse gewest vind je weergegeven in de rubriek ‘Welke ziekten’. Hier vind je eveneens terug op welke manier je kan meewerken.

Bestrijding

Onder bestrijding vallen alle maatregelen die genomen kunnen worden om infectie bij in het wild levende dieren te reduceren en/of uit te roeien. Deze maatregelen worden bioveiligheidsmaatregelen genoemd.