Ziekten bij in het wild levende dieren

Wie is bevoegd voor wildedierenziekten?

In België zijn de gewesten bevoegd voor de gezondheid van in het wild levende dieren. In Vlaanderen ligt die verantwoordelijkheid bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De federale overheid (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of FAVV) is bevoegd voor de gezondheid van landbouwdieren.