Stadspark in Aalst

Stadspark in Aalst

Met het stadspark bewijst de stad Aalst hoe een groene zone die al eeuwenlang een rol vervult voor de gemeenschap ook vandaag én in de toekomst van grote waarde kan zijn.

Het Stadspark werd in 1915-1916 aangelegd. De gronden maakten deel uit van het Osbroek, dat al in de 13de eeuw als moerasbos en hooiland werd omschreven. Dat de gronden nooit als akker zijn bewerkt, hebben ze te danken aan hun slechte afwatering en de lage ligging. In de 18de eeuw werd er turf gewonnen, waarna op de ontgonnen gebieden elzen werden aangeplant voor brandhout. De Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat het Osbroek een echt park werd. De toenmalige schepen van Openbare Werken heeft er voor gezorgd dat heel wat Aalsterse werklozen tijdelijk een inkomen kregen dankzij de aanleg van het stadspark. In maart 1916, slechts 8 maand na de start, werd de laatste boom in het Aalsterse park geplant.

Vind de vista's

Een gedeelte van het park is aangelegd in de geest van de Engelse landschapsparken: ronde vijvers en strakke vormen typeren de formelere parkaanleg. Ontwerper Louis Julien Breydel schonk veel aandacht aan de belevingswaarde voor de wandelaar. De zichten (vista's) werden telkens zodanig uitgebouwd dat je een gedeelte van een vijver, een bomengroep, een brugje en een heestergroep ziet. Aan de zijkanten van zo’n zicht zijn er telkens bomen of bomengroepen en heestermassieven. Op 9 maart 1977 werd het stadspark beschermd als landschap. Het leidde tot een doordachter beheer en, later, tot een verjonging van het bomen- en struikenbestand.

“Paaseitjes zoeken in t stadspark met petekindje! Tof initiatief! #Aalst #Oiljst” Gregory Van Eeckhout, @Gregvaneeckhout Apr. 19 op Twitter 

Rigoureuze herstelmaatregelen waren daarvoor nodig: de ingang werd heraangelegd, storende heestermassieven werden gerooid, leilinden werden aangeplant… Tegelijk werd de stap gezet van een proper en steriel park naar een ecologisch park. Door de piekfijn geschoren gazons, propere wegen en onkruidverdelging was het park steriel geworden. Om de natuurlijke aanblik van het park en zijn ecologische waarde te verhogen worden sinds het midden van de jaren tachtig een aantal natuurlijke beheersprincipes toegepast, ook in de bosrand langs de kanten. Zo gebeurt het maaibeheer in functie van de bloemenrijkdom en worden twee percelen beheerd als hooiland: ze worden maar één keer per jaar gemaaid.

IDENTIKIT

  • SOORT BUURTNATUUR Parken & Tuinen - Stadsbos 
  • WAT VALT ER TE BELEVEN Wandelen - Fietsen - Spelen - Hondenzone - Vissen - Toegankelijke paden - Eten & Drinken 
  • TOEGEPASTE KENNIS Bomen - Struiken - Grasland - Kruidachtigen - Water - Paden & Verhardingen - Recreatieve Infrastucturen - Stedelijk Groenplan - Voordelen van groen
  • LOCATIE Stadspark Aalst, Parklaan, 9300 Aalst
  • CONTACTGEGEVENS Dienst Leefmilieu, 053/73 24 11