Bosbehoudsbijdrage

Wat gebeurt er met het geld dat je stort voor financiële boscompensatie?

Het geld dat als bosbehoudsbijdrage gestort wordt, is steeds bedoeld voor de realisatie van bosaanleg ter compensatie van de ontbossing. Het geld wordt ingezet voor aankoop van te bebossen gronden door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Maar ook lokale besturen, natuurverenigingen en gewone burgers kunnen door middel van een jaarlijkse projectoproep ondersteuning krijgen van het ANB voor het verwerven van te bebossen gronden. Zo werd bijvoorbeeld in 2014 ongeveer 50 ha te bebossen grond verworven door het ANB, en werden voor 10,4 ha verwervingsprojecten bij steden, gemeenten en provinciebesturen ondersteund. Hier stond een bedrag tegenover van ongeveer 3,4 mio euro.

Helaas kan de balans op jaarbasis niet altijd in evenwicht of positief worden afgesloten. Dat is in grote mate te wijten aan het gebrek aan te bebossen gronden wegens de hoge druk op en vraag naar  beschikbare gronden. Soms stuiten bebossingsprojecten ook op lokaal niveau op weerstand omdat er andere bestemmingen of noden zijn voor de beschikbare grond.

Mede daardoor heeft het bossencompensatiefonds een reserve opgebouwd.

Daarbij spelen er nu ook nog begrotingsregels die stellen dat fondsen, zoals het bossencompensatiefonds, niet meer kunnen uitgeven dan er jaarlijks aan inkomsten verwacht wordt.

We doen er evenwel alles aan om die balans in evenwicht te krijgen. En een deel van de middelen staat misschien wel om boekhoudkundige redenen geblokkeerd, die middelen zijn niet verloren. Dat werd bevestigd door alle partijen in het Vlaams Parlement tijdens een recente bespreking op 27 oktober 2015.

Dus, alhoewel we niet precies kunnen zeggen 'waar het bos ligt dat als compensatie geldt voor je project of verkaveling', kunnen we wel verzekeren dat je geld wordt ingezet ter realisatie van de compensatie voor de ontbossing.

Maar uiteraard is het steeds beter om ontbossing te vermijden. Dat is de beste bijdrage aan de natuur. De site www.boscompenseren.be is in het leven geroepen om mensen te helpen bij het zelf zoeken naar gronden om te bebossen. Je vindt er zowel een aanbod aan, als de vraag naar gronden die bebost kunnen worden.